Από την φοίτησή μου στο ΜΠΣ, αν και δεν είχα παρακολουθήσει μαθήματα οικονομικών και ερχόμουν σε επαφή με νέα αντικείμενα για πρώτη φορά ανέπτυξα σε βάθος την κριτική μου σκέψη και η ζωή μου απέκτησε μία σημαντική διάσταση σε επίπεδα γνωριμιών με διακεκριμένους καθηγητές και απόκτησης ιδιαίτερων γνώσεων και δεξιοτήτων σε προκλητικά αντικείμενα. Επιδίωξή μου να ενασχοληθώ ξανά με ακαδημαϊκές σπουδές σε μετεγενέστερη περίοδο.