Απόστολος Σδρόλιας

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο πρόγραμμα έκανα για πρώτη φορά τη γνωριμία μου με το ανικείμενο της Λογιστικής και μπόρεσα να κατανοήσω καλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές στο συγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Μέσω των εργασιών που μας δόθηκαν και των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα βιβλία κατάφερα να αποκτήσω μία ξεκάθαρη εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα διοικητικά στελέχη στις επιχειρήσεις που εργάζονται.