Πάνος Παπανδρεάδης

Με το ΠΜΣ, αντιμετώπισα θέματα που άπτονται στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Η θεματολογία των ασκήσεων και των θεμάτων εξάγεται από τον συνδυασμό της ακαδημαϊκής θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής έτσι όπως υλοποιούνται στην πράξη.