Αικατερίνη Κατσίλα

Τόσο το πρόγραμμα όσο και οι διδάσκοντες ειναι πολύ αξιόλογοι. Μέσα απο την διδασκαλία τους μεταδίδουν στους φοιτητες την ουσία και την αξία του προγράμματος με τρόπο ρεαλιστικό και άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου.