Γιάννης Κιοσσές

Θεωρώ πως θα με εξελίξει εργασιακά αλλά και θα μου διευρύνει τις γνώσεις μου πάνω στα οκονομικά. Θα προτιμούσα απλά περισσότερες ΟΣΣ.