Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ-Λογιστική που παρακολουθώ είναι ενδιαφέρον και στοχεύει στην πολύπλευρη προσέγγιση του κλάδου αυτού. Με την εκπόνηση τω εργασιών που απαιτούνται σε κάθε υποενότητα έχω τη δυνατότητα να εξασκηθώ και να κατανοήσω σε βάθος τη διαδικασία συλλογής, καταγραφής και ελέγχου της κερδοφορίας οικονομικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η δια ζώσης επικοινωνία με τους καθηγητές με βοηθά να επιλύσω απορίες και να διευρύνω τους ορίζοντές μου, τον τρόπο σκέψης μου.