Ιωάννης Φυτόπουλος

Κατά το 1ο έτος φοίτησής μου στο ΜΒΑ – Λογιστική, έχω διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακό, με βάση τους διδάσκοντες, αλλά και το υλικό που μας παρέχεται. Θεωρώ πως η παρακολούθηση στο εν λόγω μεταπτυχιακό θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο στην μετέπειτα εργασιακή πορεία μου και θα μου διευρύνει τις γνώσεις μου στη Λογιστική.