Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει ένα από τα πιο δυνατά και δυναμικά προγράμματα σπουδών. Είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό και οι διδάσκοντες πάντα προσπαθούν να κρατούν το επίπεδο παροχής γνώσεων και διδασκαλίας πολύ ψηλά. Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του μεταπτυχιακού αυτού είναι η διάθεση παροχής μάθησης αλλά και η επικοινωνία των καθηγητών με τους φοιτητές.