Από τη μέχρι σήμερα παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος έχω διαπιστώσει πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εντρυφήσουν σε άριστο επίπεδο πάνω στην οικονομική επιστήμη, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με υψηλές απαιτήσεις, το οποίο με τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση από τους διδάσκοντες, εξελίσσει σταθερά το επίπεδο των φοιτητών που το παρακολουθούν.