Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του ΜΒΑ-Λογιστική Καθηγητή κο Νικόλαο Ηρειώτη και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή κο Δημήτριο Βασιλείου, Διευθυντή του ΜΒΑ και τον Επίκουρο Καθηγητή κο Δημήτριο Μπάλιο.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με ειδίκευση τη Λογιστική είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.