Η υλοποίηση της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του ΜΒΑ-Λογιστική Καθηγητή κο Νικόλαο Ηρειώτη και δύο ακόμα μέλη, τον Καθηγητή κο Δημήτριο Βασιλείου, Διευθυντή του UoA ΜΒΑ και τον Επίκουρο Καθηγητή κο Δημήτριο Μπάλιο.

Το Πανεπιστήμιο στο οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία του MBA-Λογιστική είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.