ΦΕΚ περί ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
23/08/2018
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε το νέο ΦΕΚ του ΠΜΣ στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων». Για να το διαβάσετε κάνετε κλικ εδώ.