Νικόλαος Δασκαλάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Δρ. Νίκος Δασκαλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Brighton, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση, στη χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding) και στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και είναι ευρέως διαδεδομένο με πάνω από 700 ετεροαναφορές.

Ο Δρ. Δασκαλάκης έχει συμμετάσχει ως Εμπειρογνώμονας σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει μέλος στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συμφεροντούχων της Χρηματοδότησης από το πλήθος (European Crowdfunding Stakeholder Forum - ECSF), στην Ομάδα Τραπεζικών Συμφεροντούχων (Banking Stakeholder Group - BSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στην Ομάδα Χρηστών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services User Group - FSUG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, εργαζόταν για 8 χρόνια στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ), ως Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Μικρών Επιχειρήσεων, εκπροσωπόντας την Συνομοσπονδία σε εγχώρια και διεθνή φόρα κυρίως στο θέμα της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Daskalakis, N. and Yue, W., (2018), “Users’ Perceptions of Motivations and Risks in Crowdfunding with Financial Returns”, International Review of Entrepreneurship, forthcoming

  2. Daskalakis, N., Balios D. & Dalla, V., (2017), “The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states, Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.

  3. Kaplanoglou, G., Rapanos, V. & Daskalakis, N., (2016), “Tax compliance behaviour during the crisis: the case of Greek SMEs”, European Journal of Law and Economics, doi:10.1007/s10657-016-9547-y

  4. Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis N. and D. Vasiliou, (2016), “SMEs capital structure determinants during severe economic crisis: The case of Greece”, Cogent Economics & Finance, Vol 4, Issue 1.

  5. Daskalakis N., Eriotis N., Thanou E. and D. Vasiliou, (2014), “Capital Structure and Size: New evidence across the broad spectrum of SMEs”, Managerial Finance, Vol. 40, Iss: 12, pp.1207 – 1222.

  6. Daskalakis N., Jarvis R. and E. Schizas, (2013), “Financing Practises and Preferences for Micro and Small Firms”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 20, No.1 pp. 80-101.