Ευαγγελία Σιάχου

Δόκτωρ


Η Δρ. Ευαγγελία Σιάχου είναι διδάκτωρ του Οικονομικού́ Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό́ τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού́ από́ το London School of Economics and Political Science (LSE) και είναι, επίσης, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου.

Από́ το 2010 μέχρι και σήμερα συνεργάζεται με το Hellenic American College και διδάσκει στα προπτυχιακά́ και μεταπτυχιακά́ προγράμματα σπουδών και από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι, επίσης, Διευθύντρια του Προγράμματος της Γενικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διδάσκει στο Ανοικτό́ Πανεπιστήμιο της Κύπρου με την ιδιότητα της Συντονίστριας σε θεματική ενότητα του ΜΒΑ. Για τις διδακτικές επιδόσεις της βραβεύτηκε το 2019 με το Faculty Excellence Award από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο οποίο διδάσκει σε μεταπτυχιακά́ μαθήματα στο γνωστικό́ πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού́ από το 2017. Έχει, διδάξει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του CDE υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η κύρια ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διαχείριση της Γνώσης και Καινοτομίας στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (European Academy of Management, Strategic Management Society, British Academy of Management, etc.). Το 2015 βραβεύτηκε με το βραβείο Emerald Literati Network Highly Commended Paper και το 2019 με το Βραβείο Emerald Literati Network Outstanding Paper.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Vlachos, I. and Siachou, E. (2019), «A perspective on knowledge sharing and lean management: an empirical investigation», Knowledge Management Research & Practice, In press.

  2. Siachou, E. and Gkorezis, P. (2018). «Empowering leadership and organizational ambidexterity: a moderated mediation model», Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Vol. 6, No. 1, pp. 94-116.

  3. Vlachos, I. and Siachou, E. (2018), «An empirical investigation of workplace factors affecting lean performance», International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 67, No. 2, pp. 278- 296.

  4. Siachou, E. and Flouris, T. (2015), «Managing the risky matter of business model innovation in the context of the airline industry», International Journal of Aviation Management, Vol. 2, No. (3-4), pp. 183- 194.

  5. Israilidis, J., Siachou, E., Cooke, L. and Lock, R. (2015), «Individual variables with an impact on knowledge sharing: the critical role of employees’ ignorance», Journal of Knowledge Management, Vol. 19, No. 6, pp.1109-1123.

  6. Siachou, E. and Gkorezis, P. (2014), «Do empowered employees absorb knowledge? An empirical investigation of the effects of psychological empowerment dimensions on absorptive capacity», Management Research Review, Vol. 37, No. 2, pp.130-151.