Οι διδάσκοντες στο UoA MBA είναι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και άλλων Ελληνικών και ξένων ομοταγών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος είναι το εξής:

Νικόλαος Δασκαλάκης

Επίκουρος Καθηγητής


Γεώργιος Δότσης

Επίκουρος Καθηγητής


Ιωάννης Θάνος

Επίκουρος Καθηγητής


Δημήτρης Καινούργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Νικολίνα Κωστελέτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής


Γιάννης Μπασιάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής