ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη «Λογιστική» και «Association of International Accountants»
20/04/2017

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών" με κατεύθυνση τη "Λογιστική" ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Διεθνή Σύνδεσμο Ορκωτών  Λογιστών - Ελεγκτών (Association of Certified Public Accountants International - ACPAI) και το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναλάβει από τον Διεθνή Σύνδεσμο Ορκωτών  Λογιστών - Ελεγκτών (Association of Certified Public Accountants International - ACPAI) να παράσχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης τα οποία θα οδηγούν σε πιστοποίηση που θα απονέμεται από τον Σύνδεσμο ACPAI. H επιστημονική υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας θα παρέχεται από το ΜΠΣ "Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών" με κατεύθυνση τη "Λογιστική" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών (Association of Certified Public Accountants International – ACPAI – Professional Body of Accountants and Registered Auditors) συστήθηκε το 1977, με χιλιάδες μέλη παγκοσμίως (http://www.acpaiaccounting.com).

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ) ιδρύθηκε το 2007 και εντάσσεται στο τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Στεγάζεται στο Γρυπάρειο Μέγαρο, που βρίσκεται Σοφοκλέους 1, στον 5ο όροφο. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής κος Νικόλαος Ηρειώτης.

Δείτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες: "ΔΔΟΜΟ CPA"