ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη «Λογιστική» και «CPA»
20/04/2017

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών" με κατεύθυνση τη "Λογιστική" ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Διεθνή Σύνδεσμο Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών (Association of International Accountants - AIA) και το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Διεθνής Σύνδεσμος Ορκωτών  Λογιστών - Ελεγκτών (AssociationofInternationalAccountants - AIA) υπέγραψαν στις 7 Οκτωβρίου 2016, Μνημόνιο Συνεργασίας προκειμένου να εργαστούν από κοινού για την προώθηση και την ενίσχυση του λογιστικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών (AssociationofInternationalAccountants - AIA) ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1928, είναι ένα Διεθνές Σώμα Λογιστών και Ελεγκτών, έχει 8.500 μέλη και 9.600 φοιτητές σε 105 χώρες (http://www.aiaworldwide.com).

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ) ιδρύθηκε το 2007 και εντάσσεται στο τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Στεγάζεται στο Γρυπάρειο Μέγαρο, που βρίσκεται Σοφοκλέους 1, στον 5ο όροφο. Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής κος Νικόλαος Ηρειώτης.