Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ) με κατεύθυνση τη Λογιστική μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Με e-mail στη διεύθυνση mba-accounting@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΔΟΜ με κατεύθυνση τη Λογιστική, στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Παπαγιάννη (σχετικές οδηγίες).
  3. Με αυτοπροσώπως κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνη: Κα Παπαγιάννη) στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στο 5ο όροφο, γραφείο 508,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).

Για την υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία (Το βιογραφικό είναι προαιρετικό)

Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα, συμφωνείτε στην αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων που μας στέλνετε από αυτήν την ιστοσελίδα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» με κατεύθυνση τη "Λογιστική" λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.