Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ) με κατεύθυνση τη Λογιστική μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  1. Με e-mail στη διεύθυνση mba-accounting@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΔΟΜ με κατεύθυνση τη Λογιστική, στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Παπαγιάννη (σχετικές οδηγίες).
  3. Με αυτοπροσώπως κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνη: Κα Παπαγιάννη) στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στο 5ο όροφο, γραφείο 508,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).

Για την υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία (Το βιογραφικό είναι προαιρετικό)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» με κατεύθυνση τη "Λογιστική" λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.