Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων" μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Με e-mail στη διεύθυνση mba@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ " Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων", στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59, υπόψη κας Παπαγιάννη (δείτε σχετικές οδηγίες).
  3. Με κατάθεση της αίτησης στη γραμματεία του Προγράμματος (Υπεύθυνη: Κα Παπαγιάννη) στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 508,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί (δείτε σχετικές οδηγίες).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)» με κατεύθυνση τη "Λογιστική" λήγει την 20η Σεπτεμβρίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.